Go to top
 
Tab Liên hệ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ KIM LOẠI VÀ IN TRÊN KIM LOẠI 
Địa chỉ: Lô số 37, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 028.37 505802 -03-04-05 , ext: 152, 105, 106, 107, 108 – Phòng Kinh Doanh; Fax: 028 37505806
Hotline: 0935 456096 - Email: sales@mppl.com.vn

Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email: *
Gửi đến:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
Mã xác nhận: *
Copyright © by MPPL 2015-2020. All rights reserved | Designed by PIEL CONPANY
Banner Left
Hotline
0902 484733
Kinh doanh
0902 484733