Go to top
 
Hoạt động_banner Hoạt động_banner 1 Hoạt động_banner 2
Quốc Tế Phụ Nữ 08/3/2012
Quốc Tế Phụ Nữ 08/03/2012
Một vài hình ảnh họat động ngày 8/3 của gia đình MPPL.
1. Hội thi cắm hoa
A. Khâu chuẩn bị
  
 
 
 
 
 
B. Thuyết trình
 
 
 
GIẢI NHẤT CẮM HOA
 
GIẢI NHÌ
 
GIẢI BA
 
VÀ CÁC GIẢI KHUYẾN KHÍCH
 
 
 
 
TRAO GIẢI KHUYẾN KHÍCH CHO CÁC ĐỘI THAM GIA 
TRAO GIẢI NHẤT ,NHÌ,BA
 
 
2.Phần thi nấu ăn
A.Chuẩn bị
kế toán
 
kế hoạch
 
phân xưởng lon
 
chế bản
 
Hành chánh nhân sự và sales
 
Hành chánh nhân sự
 
và kết quả đây
 
 
 
 
 
 
 
BAN GIẢM KHẢO CHẤM ĐIỂM PHẦN THI NẤU ĂN 
 
 
 
 
 
GIẢI KHUYẾN KHÍCH NẤU ĂN
 
NHỮNG NGƯỜI NỘI TRỢ GIỎI NHẤT CỦA GIA ĐÌNH  MPPL
3. Phần thi karaoke
 
 MC BẮT ĐẦU PHẦN THI KARAOKE
 
CÁC TIẾT MỤC CỦA CÁC THÍ SINH
 
 
 
 
BAN GIAM KHẢO CHẤM ĐIỂM CÁC THI SINH SAU MỖI PHẦN THI
 
 
 
 
 
 
TRAO GIẢI KHUYẾN KHÍCH KARAOKE
 
GIẢI BA KARAOKE
 
GIẢI NHÌ KARAOKE
 
VÀ MPPL IDOL NĂM 2012
 
4 Tặng hoa cho chị em phụ nữ
 
PHÒNG HCNS
 
PHÒNG SALES
 
PHÒNG CHẾ BẢN
 
 
 
PHÒNG KẾ TOÁN
 PHÒNG KẾ HOẠCH
 
PHÒNG R&D
 
PHÒNG QA/QC
 
 VÀ PHÂN XƯỞNG LON
 
 
 
 
 
Copyright © by MPPL 2015-2020. All rights reserved | Designed by PIEL CONPANY
Banner Left
Hotline
0902 484733
Kinh doanh
0902 484733